Tel. +40 730 519 590   |  E-mail:  contact@elitemedicale.ro

Politică de rezolvare a reclamățiilor Utilizatorilor Finali

 

Prezența procedura reglementează procesul de soluționare a sesizărilor primite de la utilizatorii finali, clienți persoane fizice sau juridice ai Transilvania Multimedia SRL, care beneficiază de servicii acesteia.

Sesizarea este o solicitare a utilizatorilor finali de rezolvare a unor situații considerate de către aceștia drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciilor, la care este așteptat un răspuns sau o rezoluție.

Clienții care beneficiază de servicii furnizate de Transilvania Multimedia SRL pot adresa în limba română sesizările:

  • Telefonic, la numărul de telefon +40 746 810 548

  • Prin e-mail, la adresa contract@elitemedicale.ro

  • Prin poștă la sediul social din mun. Cluj-Napoca, str. Dunării, nr. 170, jud. Cluj;

Este necesar că sesizarea să cuprindă datele de identificare ale clientului care reclamă, cât și datele sale de contact (adresa și număr telefon) la care dorește să primească răspunsul. Se pot transmite sesizări cel mai târziu în termen de 3 zile de la dată finalizării evenimentului organizat de Transilvania Multimedia SRL.

În cazul în care în contractele încheiate între Transilvania Multimedia SRL și utilizatorul final nu s-au negociat alte termene, soluționarea sesizărilor și trimiterea răspunsului către utilizatorul final se va efectua în maximum 30 zile.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul apariției unor litigii, se va încerca soluționarea pe cale amiabilă, iar dacă această procedura eșuează, utilizatorii pot apela la orice alte proceduri extrajudiciare sau se pot adresa instanței de judecată. Părțile au stabilit prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului și a serviciilor că în toate cazurile instanța judecătorească competență teritorial să soluționeze litigiul dintre ei să fie instanța competență material din mun. Cluj-Napoca.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security